(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

Tagi: praca nabory
07.01.2014
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko starszego inspektora w Departamencie Regulacji (umowa na zastępstwo).
Logo KRRiT
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje  kandydata na stanowisko
starszego inspektora w Departamencie Regulacji
 
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika Biura KRRiT
(umowa na zastępstwo)
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa j.w.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
 • nadzór nad procedurą rozpatrywania aplikacji o dobór częstotliwości.
 • prowadzenie procedury i współpraca z pozostałymi pracownikami Departamentu Regulacji przy projektach ogłoszeń Przewodniczącego KRRiT o udzielenie, rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programów w sposób rozsiewczy naziemny.
 • prowadzenie procedury udzielania, zmian, cofania koncesji na rozpowszechnianie programów drogą rozsiewcą naziemną – zwłaszcza w zakresie zmian technicznych.
 • przygotowywanie projektów uchwał i decyzji koncesyjnych na rozpowszechnianie programów w sposób rozsiewczy naziemny.
 • przygotowywanie projektów pism Przewodniczącego KRRiT o udzieleniu lub zmianie koncesji na rozpowszechnianie programów drogą rozsiewczą naziemną kierowanych do Prezesa UKE w celu akceptacji części technicznej koncesji.

Wymagania niezbędne:
 
Wykształcenie: wyższe (preferowane techniczne)
Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy
 
Pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy o radiofonii i telewizji,
 • znajomość kpa,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz  wyciągania wniosków,
 • łatwość pisania tzw. lekkie pióro,
 • umiejętność pracy w środowisku pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres.
 
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • cierpliwość i życzliwość,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
 
Kopie innych dokumentów:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają złożyć aplikację,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.
 
Termin składania dokumentów:
  21 stycznia 2014 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem „rekrutacja 1/2014-starszy inspektor-DR-zastępstwo”.
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od doświadczenia zawodowego i kwalifikacji kandydata.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Pliki

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie