(Nabór zakończony) Oferta pracy w Biurze KRRiT

Tagi: praca
20.11.2012
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty ds. kadr. Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2012r.
logo krrit

 

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

 

Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

- realizacja decyzji personalnych w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy  w Biurze

  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz w sprawach personalnych, dotyczących zmian wynikających

  ze stosunku pracy pracowników urzędu,

- sporządzanie analiz z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń oraz sprawozdań statystycznych,

- prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu pracy pracowników urzędu,

- wystawianie świadectw pracy oraz załatwianie formalności związanych z rozwiązaniem stosunku

   pracy,

- prowadzenie dokumentacji personalnej Członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ,

- prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz

  ewidencji ruchu kadrowego pracowników urzędu,

- przygotowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych,

- organizowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie  szkoleń pracowników urzędu.

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie:  wyższe magisterskie (administracja, prawo lub  pokrewne).

 

Doświadczenie zawodowe:  7 lat pracy, w tym 3 lata pracy w komórce kadrowej urzędu administracji publicznej.

 

Pozostałe  wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów prawa pracy oraz innych szczególnych aktów prawnych w zakresie m.in. czasu

  pracy oraz urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych  i innych nieobecności,

- bardzo dobra znajomość ustawy  o pracownikach urzędów państwowych,

- znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,

- znajomość przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- znajomość procedur administracyjnych,

- umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (szczególnie programu Excel, Word, program Płatnik).

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole,

- systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- umiejętności komunikacyjne,

- dyspozycyjność,

- dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,

- odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys,

- oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

  umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

 

Kopie innych dokumentów:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy

  zamierzają złożyć aplikację,                                                

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe  kwalifikacje lub umiejętności.

 

Termin składania dokumentów:

4 grudnia 2012 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15

z dopiskiem „rekrutacja - główny specjalista - kadry”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie