(Nabór zakończony) Oferta pracy w Biurze KRRiT

Tagi: praca
06.11.2012
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora w Departamencie Prawnym. Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2012r.
logo krrit

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Adres urzędu:

Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Sk. Kardynała Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie: prawa administracyjnego, prawa mediów w tym w szczególności ustawy o radiofonii i telewizji, prawa telekomunikacyjnego, autorskiego oraz prawa cywilnego, prawa handlowego,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał KRRiT oraz projektów decyzji, postanowień i ogłoszeń Przewodniczącego KRRiT,
 • opiniowanie aktów prawnych przesłanych do uzgodnień międzyresortowych,
 • monitorowanie zmian legislacyjnych istotnych dla wykonywania zadań KRRiT oraz Biura KRRiT.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 • Min 1- rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość prawa administracyjnego, prawa mediów w tym w szczególności ustawy o radiofonii i telewizji, prawa telekomunikacyjnego, autorskiego oraz, prawa cywilnego i handlowego,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów,
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
 • Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność syntezy i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się i argumentowania.

Wymagania pożądane

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prawa spółek handlowych lub prawa konkurencji
 • znajomość angielskiej terminologii prawniczej

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Kandydat może przedstawić inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

 

Inne informacje

 

Oferty należy przesyłać do dnia 19 listopada 2012r.

na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9

01-015 Warszawa

lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura, pok.  nr  11 (parter)

z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja – inspektor – Departament Prawny”.  

 

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranego kandydata zostaną zwrócone drogą pocztową.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie