(Zakończone) Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

17.01.2012
Na podst. § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 10.114.761), oraz Zarządzenia Nr 3 Przewodniczącego KRRiT z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze KRRiT, zamieszcza się informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

1. Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, który wyposażone są  jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 10.114.761), oraz Zarządzenia Nr 3 Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zamieszcza się informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego tj.:

 

samochód osobowy marki Opel Vectra

rok produkcji 2003, przebieg 238.500 km

 

2. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  (Dz. U. Nr 10.114.761).

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, kierowany do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, telefon kontaktowy.

4. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 17.02.2012 r. na niżej podany adres do korespondencji.

Adres do korespondencji:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer Wyszyńskiego 9


na kopertach powinien być napis : „Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego "

 

 

Zainteresowane jednostki mogą oglądać ww. samochody

w siedzibie KRRiT w Warszawie przy ul. Sobieskiego 101

od poniedziałku do piątku w godz. 9 -15.

 

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

Tadeusz Bichta

Ekspert

w Gabinecie Dyrektora Biura KRRiT

telefon: (22) 597-3165, w godz. 9.00 – 15.00

 

 

data zamieszczenia informacji 17.01.2012 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie