Informacja o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego Biura KRRiT

Tagi: majątek
07.12.2018
Informacja o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego Biura KRRiT.
Na podst. § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) oraz powołanej przez PrzewodniczącegoKomisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 29 czerwca 2017 roku, zamieszcza się informację o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego tj.:
 
samochód osobowy marki Skoda Superb, rok produkcji 2011, nr rej. WE 0571Y,
wartość początkowa wynosi 99.990,00zł, umorzona w 100%,
przebieg na dzień  8 listopada 2018 r. wynosi 183 452 km.
 
2. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek administracyjnych określonych w § 38 ust.1 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).
3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, kierowany do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  powinien zawierać:
a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
d) w przypadku darowizny, wniosek powinien zawierać statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, sposób wykorzystania darowanego samochodu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
e) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, telefon kontaktowy.
4. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby innych jednostek zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia.
5. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 14.12.2018 r. (brana jest pod uwagę data wpływu do Biura KRRiT) na niżej podany adres do korespondencji.
 
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

na kopertach powinien być napis:
„Zbędny i zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego- samochód osobowy "
 
Zainteresowane jednostki mogą oglądać ww. samochód
po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny
na posesji Biura KRRiT w Warszawie przy ul. Sobieskiego 101
 
 
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ww. samochodu:
Klaudiusz Krysztoforski
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Departament Administracyjny Biura KRRiT
telefon: (22) 597-3170, w godz. 9.30 – 15.00
 
Warszawa, dnia 07.12.2018 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie