Oferta współpracy z Biurem KRRiT w zakresie doradztwa prawnego

09.07.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje eksperta w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa z dziedziny regulacji mediów audiowizualnych.
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce i czas wykonania przedmiotu umowy:
20 godzin tygodniowo w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy
ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
 
Zakres zadań:
Umowa obejmuje usługi z zakresu doradztwa w dziedzinie regulacji mediów elektronicznych, projektowania założeń do zmiany prawa oraz oceny skutków planowanych rozwiązań zarówno na poziomie ustawodawstwa krajowego jak i dyrektyw, rozporządzeń i zaleceń Komisji Europejskiej.
 
Forma współpracy:
Umowa zlecenie
 
Czas trwania umowy:
 
Do 31 grudnia 2018 r.
 
 
Wymagania: 
Doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej lub świadczenia obsługi prawnej na rzecz organów administracji publicznej;
Znajomość przepisów krajowego i europejskiego prawa:  medialnego, konkurencji, telekomunikacji, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa własności intelektualnej
 
Wymagane dokumenty:
CV
 
Termin składania dokumentów: 
 
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT
z dopiskiem  „Współpraca Departament Strategii” do dnia 31 lipca 2018 r.  
 
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. Po zakończeniu procesu wyboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranej oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 
Wysyłając drogą pocztową lub składając osobiście zgłoszenie rekrutacyjne do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu  o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu dostarczenia dokumentów
do naszego Biura. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie