Oferta współpracy z Biurem KRRiT w zakresie doradztwa prawnego

14.11.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje Radcy Prawnego lub Adwokata do nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa prawnego.
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:
Dyżur konsultacyjny 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie) w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy ul. Sk. Kardynała Wyszyńskiego 9.
 
Zakres zadań:
 • sporządzanie projektów umów lub opiniowanie projektów umów sporządzanych w Biurze KRRiT;
 • branie udziału w pracach komisji przetargowych na zasadach określonych wewnętrznymi przepisami Biura KRRiT;
 • sporządzanie opinii prawnych, w szczególności z zakresu prawa medialnego, prawa cywilnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz prawa zamówień publicznych.
 
Forma współpracy:
 • umowa zlecenie;
 • kancelaria współpracująca będzie zobowiązana do wskazania imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za współpracę ze Zleceniodawcą. Wskazana osoba będzie wykonywać zlecenie osobiście. Zleceniodawca będzie wymagał również przedstawienia osoby, która w razie nieobecności wskazanej osoby będzie ją zastępować.
 
Wymagania:
 • doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej lub świadczenia obsługi prawnej na rzecz organów administracji publicznej;
 • znajomość przepisów prawa medialnego, prawa cywilnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego i prawa zamówień publicznych (co zostanie zweryfikowane w ramach rozmowy kwalifikacyjnej lub testu).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT;  
 • oferta współpracy ze wskazaniem wynagrodzenia ryczałtowego oraz wskazania imienia i nazwiska Radcy Prawnego lub Adwokata odpowiedzialnego za bezpośrednią współpracę;
 • aktualny wpis na listę adwokatów/radców prawnych adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur konsultacyjny w Biurze KRRiT;
 • oświadczenie o posiadanym obowiązkowym ubezpieczeniu OC związanym z świadczeniem usług prawnychzłożonym przez adwokata/radcę prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT i jego wysokości;
 • oświadczenie adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów:
do 24 listopada 2017 r. 
 
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem „Współpraca – Departament Prawny”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu wyboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranej oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie