Biuro KRRiT poszukuje firmy do wykonania usługi informatycznej

17.03.2017
Biuro KRRiT poszukuje firmy do wykonania usługi informatycznej - strony internetowej, będącej podstroną strony internetowej www.krrit.gov.pl
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia (usługi) nieprzekraczającego 30 000 euro
 1. Rodzaj zamówienia: usługa informatyczna
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybraną Firmę strony internetowej - będącej podstroną strony internetowej www.krrit.gov.pl, - która będzie  gromadzić i  prezentować informacje o wszystkich audycjach z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu emitowanych przez nadawców telewizyjnych w swoich programach m.in. o terminie i czasie trwania emisji oraz o charakterze audycji.

3.       Cel projektu:
Celem projektu jest przygotowanie i udostępnienie odbiorcy z dysfunkcjami wzroku i słuchu  kompleksowego narzędzia internetowego, które umożliwi  agregowanie  wszystkich informacji o audycjach wyposażonych w napisy, audiodeskrypcję i tłumaczenie na język migowy.   

4.       Opis przedmiotu zamówienia
W skład strony powinny wchodzić:
1)      Strona główna zawierająca prezentację :
 • informacji  o ramówce (audycjach telewizyjnych) zawierającej udogodnienia dla niepełnosprawnych,
 • modułu prezentującego audycje aktualnie nadawane,
 • modułu prezentującego informacje o planowanych audycjach z udogodnieniami,
 • statystyki dotyczące liczby pozycji z poszczególnymi rodzajami udogodnień,
2)  Strona w wersji z udogodnieniami dla osób z dysfunkcją słuchu

3) Strona w wersji z udogodnieniami dla osób z dysfunkcją wzroku. 

 W ramach zamówienia Zleceniobiorca powinien wykonać:
 • opracowanie architektury informacji i projektu graficznego serwisu, w oparciu o elementy graficzne strony internetowej Zamawiającego
 • opracowanie i uzgodnienie z wybranymi nadawcami telewizyjnymi formatów dostarczanych plików (spełniających standardy WCAG 2.0)
 • wykonanie modułu do odczytywania plików od nadawców i do zasilania bazy danych,
 • zaprojektowanie i oprogramowanie bazy danych oraz mechanizmów raportów,
 • wdrożenie portalu,
 • wdrożenie aplikacji mobilnych (opcjonalnie, ew. w II etapie realizacji
 
Rozwiązanie powinno mieć charakter otwarty, z możliwością rozbudowy i rozszerzenia hierarchii. 
 
Portal musi posiadać przejrzyste menu, a zarządzanie publikowanymi treściami musi być wygodne dla osób nie posiadających umiejętności informatycznych.

5.       Prezentacja projektu.
Przed przystąpieniem do wdrażania serwisu Zleceniobiorca przedstawi projekt w formie opisowej oraz w formie prezentacji 

      6. Termin wykonania usługi:
Prace projektowe powinny zostać wykonane i przedstawione Zamawiającemu nie później niż do  30 czerwca 2017 r.   Wdrożenie projektu powinno nastąpić w okresie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.

7.      Sposób przygotowania oferty:
a)      wstępne założenia do projektu portalu      
b)      informacja na temat doświadczenia firmy w wykonywaniu prac analogicznych do tej, która jest  przedmiotem zamówienia,
c)      cena netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.    Składanie ofert:
a)      Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Departament Strategii, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa, e-mail: krystyna.kuhn@krrit.gov.pl;
b)      Termin i forma składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2017 r. w formie elektronicznej na adres:
niepełnosprawni_tv@krrit.gov.pl
 
c)       Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo do:
 •  swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,
 • unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie