Biuro KRRiT poszukuje firmy do przeprowadzenia kontroli programów mediów publicznych

13.09.2016
Biuro KRRiT poszukuje firmy do przeprowadzenia kontroli zarchiwizowanych zbiorów programowych oraz oceny materiałów dostępnych w ofercie internetowej Telewizji Polskiej SA i Polskiego Radia SA pod kątem zgodności z rekomendacją Europejskiej Unii Nadawców R128 - głośności dźwięku na poziomie „-23 LUFS.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro

1. Rodzaj zamówienia: usługa

2. Przedmiot zamówienia:
 
Departament Mediów Publicznych Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie raportów dotyczących:
 
a.       zarchiwizowanych zbiorów programowych spółek radiofonii publicznej przeznaczonych do udostepnienia w ramach realizacji przedsięwzięcia w Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych pod kątem ich technicznego przygotowania, m.in. rekomendacji EBU R128;
b.      oceny materiałów Telewizji Polskiej SA i Polskiego Radia SA dostępnych w ofercie internetowej pod kątem zgodności z Europejskiej Unii NadawcówR128 - głośności dźwięku na poziomie „-23 LUFS”
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Końcowym efektem badania będzie przygotowanie przez Wykonawcę raportu zawierającego informację dotyczącą:
·         technicznego przygotowania zbiorów rozgłośni publicznych do udostępnienia w BCMP;
·         wyników pomiarów głośności wybranych audycji o łącznym czasie trwania nie mniejszym niż 20 godzin, dostępnych w następujących serwisach internetowych TVP SA: Kultura, Rozrywka, Dla dzieci, Sport, Publicystyka, Wiedza, Historia, Religia, Dokumenty;
·         wyników pomiarów głośności wybranych audycji o łącznym czasie trwania nie mniejszym niż 20 godzin, dostępnych w następujących serwisach internetowych PR SA: Jedynka, Dwójka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio 24, Polskie Radio Rytm, Polskie Radio Dzieciom, Historia, Edukacja, Nauka, Reportaż, Informacje, Wywiady, Religia;
·         eksperckiej oceny pomiarów głośności i przygotowania wybranych audycji do realizacji przedsięwzięcia BCMP.
 
Wykonawca oprócz pisemnego raportu obejmującego oba zadania zaprezentuje jego zawartość na posiedzeniu KRRiT.
 
4. Termin wykonania usługi: praca powinna być zakończona do  9 grudnia 2016 r.
 
5. Warunki wykonania usługi: usługa będzie wykonana na sprzęcie oferenta. Raport końcowy będzie dostarczony zleceniodawcy w formie elektronicznej (w wersji do edycji) oraz drukowanej.
 
6. Sposób przygotowania oferty:

a.         Konspekt dotyczący wykonania pracy i opis jej aspektu merytorycznego;
b.        Projektowana metoda badania;
c.         Informacje na temat doświadczenia w wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia;
d.        Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże się przeprowadzeniem co najmniej 1 badania programów mediów publicznych lub komercyjnych pod kątem realizacji rekomendacji EBU R128 przeprowadzonym w okresie ostatnich trzech lat. 
 
7. Składanie ofert:
a)                 Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Departament Mediów Publicznych, Biuro Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa;
numer telefonu: 22 – 597 – 31 – 17.

b)                 Termin i forma składania ofert: 20 września 2016 roku  na adres elektroniczny: zielinska@krrit.gov.pl  i w siedzibie Biura KRRiT w Departamencie Mediów Publicznych

c)                  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
·                    swobodnego wyboru oferty,
·                    przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
·                    unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie