Biuro KRRiT poszukuje firmy do współpracy z wydziałem programowym Dep. Mediów Publicznych

20.07.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje do współpracy firmy na realizację poniższego przedmiotu zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 
Poszukuje do współpracy firmy na realizację poniższego przedmiotu zamówienia (usługi) nie przekraczającego 30 000 euro
 
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard. S Wyszyńskiego 9
01 – 015 Warszawa
 
Zakres zadań:
a.    wykonywanie raportów jakościowych programów publicznych radiowych
i telewizyjnych pod kątem realizacji ustawowych obowiązków określonych w art. 21, (opracowywanie metodologii prowadzonych analiz, współpraca z zespołem analityków przeprowadzających analizę programu, sporządzanie raportów końcowych prezentujących wyniki prowadzonych analiz);
b.    wykonanie raportów dotyczących planów programowych przedkładanych KRRiT przez nadawców publicznych pod kątem sposobu realizacji zadań misyjnych określonych w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o rtv oraz przygotowywanie dla KRRiT oceny tych planów.
 
Forma współpracy:
  • Umowa o dzieło z firmą,
  • W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność, firma współpracująca będzie zobowiązana do wskazania imienia i nazwiska oddelegowanego pracownika odpowiedzialnego za współpracę ze Zleceniodawcą. Wskazana osoba będzie wykonywać zlecenie osobiście. Zleceniodawca będzie wymagał również przedstawienia innej osoby, która będzie w razie nieobecności ją zastępować.
 
Termin wykonania usługi:
okres od września do grudnia 2016 roku.
 
 
Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:
w siedzibie Biura  KRRiT w Warszawie, Skwer Kard. S Wyszyńskiego 9

Sposób przygotowania oferty:
a.    Informacje o doświadczeniach oferenta w wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia (opisanym w zakresie zadań);
b.    Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
Składanie ofert:
a) Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: zielinska@krrit.gov.pl
b) Termin i forma składania ofert: 12 sierpnia 2016 r. w formie elektronicznej: zielinska@krrit.gov.pl
c) Krajowa Rada radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rozmów z oferentami,
  • unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Po zakończeniu procesu wyboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranej oferty zostaną komisyjne zniszczone.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie