Oferta współpracy z Biurem KRRiT

25.05.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kancelarii prawnej do nawiązania współpracy w zakresie doradztwa prawnego
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kancelarii prawnej do nawiązania współpracy w zakresie doradztwa prawnego

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:
Dyżur konsultacyjny 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie) w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy ul. Sk. Kardynała Wyszyńskiego 9.
 
Zakres zadań:
 • sporządzanie projektów umów lub opiniowanie umów sporządzanych w Biurze KRRiT;
 • branie udziału w pracach komisji przetargowych na zasadach określonych wewnętrznymi przepisami Biura KRRiT;
 • sporządzanie opinii prawnych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa medialnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa karnego (w tym przygotowywanie projektów zawiadomień o popełnieniu przestępstwa).
 
Forma współpracy:
 • umowa zlecenia;
 • kancelaria współpracująca będzie zobowiązana do wskazania imienia i nazwiska adwokata/radcy prawnego odpowiedzialnego za współpracę ze Zleceniodawcą. Wskazana osoba będzie wykonywać zlecenie osobiście. Zleceniodawca będzie wymagał również przedstawienia adwokata/radcy prawnego, który w razie nieobecności wskazanej osoby będzie ją zastępować.
 
Wymagania:
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa medialnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego i prawa zamówień publicznych oraz prawa karnego (co zostanie zweryfikowane w ramach rozmowy kwalifikacyjnej lub testu, na który zapraszamy adwokata/radcę prawnego, który zostanie przez kancelarię oddelegowany do pełnienia dyżuru w Biurze KRRiT).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • oferta współpracy ze wskazaniem wynagrodzenia ryczałtowego oraz wskazanym z imienia i nazwiska adwokata lub radcy prawnego lub odpowiedzialnego za bezpośrednią współpracę z Biurem KRRiT;
 • CV adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT;  
 • aktualny wpis na listę adwokatów/radców prawnych adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur konsultacyjny w Biurze KRRiT;
 • oświadczenie o posiadanym obowiązkowym ubezpieczeniu OC związanym z świadczeniem usług prawnych złożonym przez adwokata/radcę prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT i jego wysokości;
 • oświadczenie adwokata/radcy prawnego, który będzie pełnił dyżur w Biurze KRRiT o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Termin składania dokumentów:
Do 31 maja 2016 r. 
 
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem „Współpraca – Departament Prawny”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływy do Biura KRRiT.
Po zakończeniu procesu wyboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranej oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie