Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

12.02.2016
1. Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego KRRiT dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zamieszcza się informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

1. Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zamieszcza się informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego według poniższego wykazu.
 
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT
Lp. nazwa numer Rok zakupu Cena zakupu Opis przedmiotu
1 Telefon stacjonarny
Panasonic
KR-W-6-62-629-10-051 1994 202,76 Przestarzały technologicznie,
mocno zużyty,
zacinają się klawisze.
2 Telefon stacjonarny
Panasonic
KR-W-6-62-629-10-127 1995 241,56 Przestarzały technologicznie,
mocno zużyty,
zacinają się klawisze.
3 Telefon stacjonarny
Panasonic
KR-W-6-62-629-10-223 2000 835,70 Przestarzały technologicznie,
zacinają się klawisze
4 Lampka brązowa KR-W-8-80-808-26-045 2000 89,00 Zniszczona, przestarzały model.
5 Ekspres do kawy ciśnieniowy KR-W-8-80-808-32-145 2005 899,00 Wyeksploatowany przez
10 lat, zniszczony.
6 Ekspres do kawy przepływowy KR-W-8-80-808-32-151 2007 359,00 Wyeksploatowany przez wielu użytkowników
7 telefax Canon
 L-295
KR-W-8-80-803-8-17-024 2005 2.318,00 Przestarzały technologicznie, zużyty.
8 telefax Canon
L-100
KR-W-8-80-803-8-17-025 2007 1.213,90 Przestarzały technologicznie, zużyty.
9 telefax Canon
L-160
KR-W-8-80-803-8-17-027 2011 1.279,20 Przestarzały technologicznie.
10 Maszynka do liczenia Casio KR-W-8-80-803-1-14-061 2001 363,56 Przestarzała technologicznie, 2 znaki po przecinku, urwany uchwyt taśmy papierowej.
11 Fotele brązowe
do niskiego stolika
3 sztuki
KR-W-8-80-808-24-082
KR-W-8-80-808-24-084
KR-W-8-80-808-24-093
2 szt. 1994
1 szt. 1995
161,46
161,30
 
228,38
Zużyta tapicerka.  
12 Wentylator stojący KR-W-6-65-653-11-051 1996 207,40 Uszkodzona podstawa, wykrzywiona,
wentylator przewraca się.
13 Szafa biurowa KR-W-8-80-808-18-799 2005 500,20 Zużyta i zbędna.
14 Szafa biurowa KR-W-8-80-808-18-806 2006 555,10 Zużyta i zbędna.
15 Szafa biurowa KR-W-8-80-808-18-807 2006 555,10 Zużyta i zbędna.
16 Szafa biurowa KR-W-8-80-808-18-808 2006 555,10 Zużyta i zbędna.
17 Szafa biurowa KR-W-8-80-808-18-809 2006 555,10 Zużyta i zbędna.
18 Szafa biurowa KR-W-8-80-808-18-815 2006 969,90 Zużyta i zbędna.
19 Szafa biurowa KR-W-8-80-808-18-830 2007 634,40 Zużyta i zbędna.
20 nadstawka KR-W-8-80-808-21-044 2005 305,00 Zużyta i zbędna.
21 nadstawka KR-W-8-80-808-21-049 2006 378,20 Zużyta i zbędna.
22 nadstawka KR-W-8-80-808-21-050 2006 378,20 Zużyta i zbędna.
23 nadstawka KR-W-8-80-808-21-051 2006 378,20 Zużyta i zbędna.
24 grzejnik KR-W-8-80-808-28-002 1993 103,00 Zużyty.
25 grzejnik KR-W-8-80-808-28-005 1994 124,00 Zużyty.
26 grzejnik KR-W-8-80-808-28-033 1994 198,86  Zużyty.
27 Telefon stacjonarny KR-M-t-277 2004 71,15 Przestarzały technologicznie, zżółknięta obudowa.
28 Telefon stacjonarny KR-M-t-327 2007 71,15 Przestarzały technologicznie, zżółknięta obudowa.
29 Lampka na biurko czarna KR-M-l-103 2003 56,00 Zniszczona.
30 Lampka na biurko
czarna
KR-M-l-84 2001 25,95 Zniszczona.
31 Lampka na biurko
czarna
KR-M-l-110 2003 39,00 Zniszczona.
32 Lampka na biurko
czarna
KR-M-i-091/2009 1994 65,50 Zniszczona.
33 Magnetowidna kasety HVS KR-w-6-62-621-6-032 1996 1.350,00 70 % zużycia, nie można naprawić, brak części zamiennych, przestarzały technologicznie
34 Dyktafon
na kasety
magnetof.
KR-w-6-62-621-8-003 1993 112,00 70 % zużycia, nie można naprawić, brak części zamiennych, przestarzały technologicznie
 
2. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek administracyjnych określonych w § 38 ust.1 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  (Dz. U. Nr 10.114.761).

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, kierowany do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  powinien zawierać:
  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
  • w przypadku darowizny, wniosek powinien zawierać statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, sposób wykorzystania darowanego samochodu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, telefon kontaktowy.

4. Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby innych jednostek budżetowych.

5. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 26.02.2016 r. (brana jest pod uwagę data wpływu do Biura KRRiT) na niżej podany adres do korespondencji:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9


na kopertach powinien być napis : „Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego "
 
 Zainteresowane jednostki mogą oglądać zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze kard.  S. Wyszyńskiego 9,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 
Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie:
p. Bogumiła Dołhan, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel.: (22) 597 -3166, godz. 8.15 – 16.15.
 
data zamieszczenia informacji 12.02.2016 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie