Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

04.12.2015
1.Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze KRRiT, zamieszcza się informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

 

1. Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zamieszcza się informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego według poniższego wykazu.
 
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT
lp. nazwa numer inwentarzowy rok zakupu cena zakupu
1 Stolik niski kwadratowy KR-W-8-80-808-19-089 2001 219,60
2 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-706 2001 649,20
3 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-748 2004 585,60
4 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-756 2004 512,40
5 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-792 2005 500,20
6 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-796 2005 500,20
7 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-039 2005 305,00
8 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-040 2005 305,00
9 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-041 2005 305,00
10 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-042 2005 305,00
11 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-052 2006 378,20
12 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-053 2006 378,20
13 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-054 2006 378,20
14 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-055 2007 414,80
15 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-056 2007 414,80
16 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-057 2007 414,80
17 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-059 2007 414,80
18 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-060 2007 414,80
19 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-061 2007 414,80
20 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-062 2007 414,80
21 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-063 2007 439,20
22 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-064 2007 439,20
23 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-065 2010 396,50
24 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-066 2010 396,50
25 Nadstawka na szafę KR-M-n-027 2007 231,80
26 Nadstawka na szafę KR-M-n-028 2007 231,80
27 Nadstawka na szafę KR-M-n-029 2007 231,80
28 Nadstawka na szafę KR-M-n-030 2007 231,80
29 Nadstawka na szafę KR-M-n-031 2007 231,80
30 Nadstawka na szafę KR-M-n-032 2007 231,80
31 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-705 2001 622,20
32 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-746 2004 915,00
33 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-768 2005 500,20
34 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-769 2005 500,20
35 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-772 2005 500,20
36 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-773 2005 500,20
37 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-791 2005 500,20
38 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-793 2005 500,20
lp. nazwa numer inwentarzowy rok zakupu cena zakupu
39 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-794 2005 500,20
40 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-795 2005 500,20
41 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-810 2006 555,10
42 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-811 2006 555,10
43 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-818 2005 500,20
44 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-824 2007 801,14
45 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-825 2007 801,14
46 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-826 2007 801,14
47 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-827 2007 801,14
48 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-828 2007 801,14
49 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-829 2007 801,12
50 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-831 2007 634,40
51 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-834 2007 634,40
52 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-835 2007 634,40
53 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-836 2007 634,40
54 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-837 2007 634,40
55 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-043 2005 305,00
55 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-033 2003 208,62
56 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-034 2003 208,62
57 Nadstawka na szafę KR-W-8-80-808-21-035 2003 382,47
58 Regał na akta KR-W-8-80-808-18-463 1994 257,84
59 Regał na akta KR-W-8-80-808-18-469 1994 257,84
60 Regał na akta KR-W-8-80-808-18-630 1998 408,89
61 Regał na akta KR-W-8-80-808-18-722 2003 427,00
62 Regał na akta KR-W-8-80-808-18-763 2005 683,20
63 Szafa na akta KR-W-8-80-808-18-805 2006 555,10
 
2. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek administracyjnych określonych w § 38 ust.1 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  (Dz. U. Nr 10.114.761).

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, kierowany do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  powinien zawierać:
  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
  • w przypadku darowizny, wniosek powinien zawierać statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, sposób wykorzystania darowanego samochodu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, telefon kontaktowy.
 
4. Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby innych jednostek budżetowych.
 
5. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 18.12.2015 r. (brana jest pod uwagę data wpływu do Biura KRRiT) na niżej podany adres do korespondencji:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9


na kopertach powinien być napis : „Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego "
 
Zainteresowane jednostki mogą oglądać zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze kard.  S. Wyszyńskiego 9,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 
Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie:
p. Bogumiła Dołhan, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel.: (22) 597 -3166, godz. 8.15 – 16.15.
 
 
data zamieszczenia informacji 04.12.2015 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie