(Zakończono) Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT

24.08.2015
Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 10.114.761) oraz powołanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dnia 28 lutego 2013 roku Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zamieszcza się informację o zbędnych i zużytych składnikach.
logo krrit
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Biura KRRiT
lp. nazwa numer inwentarzowy rok zakupu cena zakupu
1 Szafka na akta wąska czarna
0,40 x 0,60 x 1,85  wys.
KR-W-8-80-808-18-085 1993 560,00
2 Szafka czarna
0,42 x 0,60 x 0,82 wys.
KR-W-8-80-808-18-040 1993 203,00
3 Biurko czarne
0,80 x 0,120 x 0,72 wys.
KR-W-8-80-808-17-028 1993 254,00
4 Stolik szklany niski
na czarnych nóżkach
0,55 x 0,46 x 0,50 wys.
KR-W-8-80-808-19-021 1994 73,02
5 Stołek zdrowotny - klęcznik KR-W-8-80-808-19-095 2003 257,00
6 Kalkulator Casio FR 520
(maszynka do liczenia z taśmą)
KR-W-8-80-803-1-14-060 2001 363,56
7 Biurko brąz KR-W-8-80-808-17-284 2003 366,00
8 Biurko brąz KR-W-8-80-808-17-285 2003 366,00
9 Stół komputerowy brąz KR-W-8-80-808-19-085 2000 681,98
10 Stół komputerowy brąz KR-W-8-80-808-19-086 2000 681,98
11 Szafa brąz KR-W-8-80-808-18-689 2000 683,20
12 Szafka niska brąz KR-W-8-80-808-18-693 2000 414,80
13 Regał brąz KR-W-8-80-808-18-721 2003 427,00
14 Szafa brąz KR-W-8-80-808-18-742 2003 706,99
15 Szafa brąz KR-W-8-80-808-18-762 2004 683,20
16 Regał brąz KR-W-8-80-808-18-814 2006 475,80
17 Nadstawka brąz KR-M-n-026 2006 231,80
18 Biurko kształtowe olcha KR-W-8-80-808-17-299 2007 646,60
19 Biurko kształtowe olcha KR-W-8-80-808-17-300 2007 646,60
20 Szafka pionowa olcha
na komputer
KR-W-8-80-808-18-844 2007 329,40
21 Szafka pionowa olcha
na komputer
KR-W-8-80-808-18-846 2007 329,40
22 Szafka regał olcha KR-W-8-80-808-18-847 2007 646,60
23 Komoda olcha KR-W-8-80-808-18-840 2007 1.439,60
24 Szafka regał olcha KR-W-8-80-808-18-850 2007 536,80
25 Lodówka Polar KR-W-4-48-486-3-014 2003 979,00
 
2. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek innych jednostek administracyjnych określonych w § 38 ust.1 lub może być dokonana darowizna dla jednostek organizacyjnych, które spełniają wymagania określone § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  (Dz. U. Nr 10.114.761).

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, kierowany do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  powinien zawierać:
·         nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
-  wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
-  oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
-  w przypadku darowizny, wniosek powinien zawierać statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, sposób wykorzystania darowanego samochodu oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
-   imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, telefon kontaktowy.

4. Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby innych jednostek budżetowych.

5. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 07.09.2015 r. na niżej podany adres do korespondencji.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9


na kopertach powinien być napis : „Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego "
 
 
Zainteresowane jednostki mogą oglądać zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze kard.  S. Wyszyńskiego 9,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 
 
Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie:
p. Bogumiła Dołhan, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel.: (22) 597 -3166, godz. 8.15 – 16.15.
 
data zamieszczenia informacji 24.08.2015 r.

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie