Konkursy w mediach publicznych

22.04.2013
KRRiT przypomina, że w pierwszej połowie 2014 roku mijają kadencje rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i siedemnastu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Trzyletnia kadencja w poszczególnych spółkach upływa pomiędzy 25 stycznia, a 20 kwietnia 2014 roku. Zbliża się termin kolejnych konkursów.

 

Od 2010 roku KRRiT po przeprowadzeniu jawnych i otwartych konkursów powołuje rady nadzorcze mediów publicznych spośród kandydatów zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich.

KRRiT po raz drugi zorganizuje konkursy w nowej formule prawnej. W konkursie będą mogli wziąć udział wyłącznie kandydaci, którzy spełnili  wymogi formalne i merytoryczne wskazane w ustawie z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 152 z 2010 r. poz.1023) oraz rozporządzeniu KRRiT z 9 września 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. Nr 172 z 2010 r. poz.1168).

Doświadczenia pierwszego konkursu pozwoliły wyciągnąć szereg wniosków (patrz www.krrit.gov.pl Podsumowanie konkursowego powoływania członków rad nadzorczych i członków zarządów publicznej radiofonii i telewizji). Należy przypomnieć następujące:

Po pierwsze – kandydaci muszą odpowiednio wcześnie uzyskać akceptację organów kolegialnych właściwej terytorialnie wyższej uczelni. Aktualny wykaz jednostek organizacyjnych szkół wyższych (uczelni akademickich) uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego publikowany jest  w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów (www.ck.gov.pl).

Po drugie – z obserwacji KRRiT wynika, iż obligatoryjny wymóg posiadania uprawnień do członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa ograniczył możliwość przystąpienia do konkursów kandydatów z dorobkiem i stosownymi kompetencjami w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów.  KRRiT pragnie zachęcić osoby zamierzające kandydować do uzyskiwania niezbędnych uprawnień i przystępowania do egzaminu przed komisją powoływaną przez Ministra Skarbu Państwa. Przygotowania prowadzą licencjonowane ośrodki szkoleniowe, które otrzymały akceptację programów i harmonogramów szkoleń. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa (www.msp.gov.pl).

Nowe konkursy rozpoczną się poprzez podanie ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w przypadku spółek Telewizja Polska SA i Polskie Radio SA oraz o zasięgu regionalnym odpowiednim ze względu na obszar rozpowszechniania programu przez daną spółkę radiofonii regionalnej. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji liczy na jak najszerszą, społeczną odpowiedź.

 

 Przewodniczący KRRiT

                                                                                                            Jan Dworak

 

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych 2010-2011

Newsletter

Konkurs na czlonkow rad i zarzadow mediow publicznych

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie