WYKAZ DECYZJI DLA 0093/94-T


Numer decyzji 0093/94-T
Data decyzji 1994-12-12
Numer uchwaly 191/94
Typ udzielenie koncesji
Treść udzielenie koncesji
Numer decyzji 13/93/95
Data decyzji 1995-02-23
Numer uchwaly 059/95
Typ zmiana terminu uruchomienia
Treść zmiana terminu rozpoczęcia rozpowszechniania programu
Numer decyzji DK-031/96-2/093
Data decyzji 1996-02-27
Numer uchwaly
Typ zmiana nazwy koncesjonariusza
Treść zmiana lokalizacji, zmiana oznaczenia podmiotu
Numer decyzji DK-067/97-3/093
Data decyzji 1997-04-21
Numer uchwaly 95/97
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Nowy kanał w Łodzi ( 59 )
Numer decyzji DK-069/97-4/093
Data decyzji 1997-05-06
Numer uchwaly 96/97
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Nowy kanał w Krakowie - 25.
Numer decyzji DK-074/97-5/093
Data decyzji 1997-05-15
Numer uchwaly 139/97
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa przydzielenia nowego kanału w Skierniewicach
Numer decyzji DK-090/97-5/093
Data decyzji 1997-06-06
Numer uchwaly 166/97
Typ zmiany dotyczące reklamy
Treść Zgoda na emisję reklam do 2% / dzień.
Numer decyzji DK-120/97f
Data decyzji 1997-07-08
Numer uchwaly 213/97
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa przyznania dodatkowego kanału w Chełmie dla: Polskiej Korporacji Telewizyjnej, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, TVN, Wisły i dla Polskie Media.
Numer decyzji DK-137/97-6/093
Data decyzji 1997-07-11
Numer uchwaly 238/97
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa przyznania kanału w woj: szczecińskim i słupskim.
Numer decyzji DK-150/97d
Data decyzji 1997-07-22
Numer uchwaly 248/97
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa przyznania nowego kanału w województwie jeleniogórskim dla Prowincji Zakonu Braci Mniejszych.
Numer decyzji 191/97
Data decyzji 1997-10-03
Numer uchwaly 252/97
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DK-074/97-5/093
Numer decyzji DK-033/98-7/093
Data decyzji 1998-03-04
Numer uchwaly 45/98
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji nowy kanał (36) w Gorlicach (woj. nowosądeckie) dla TV Niepokalanów; odmowa rozsz. koncesji dla: Fundacji Nasza Przyszłość, Galicyjskiego Towarzystwa Telewizyjnego, Polskiej Korporacji Telewizyjnej, TVN, Telewizji Wisła i Polsatu
Numer decyzji DK-043/98-8/093
Data decyzji 1998-03-12
Numer uchwaly 47/98
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji - nowy kanał (47) w Opolu
Numer decyzji DK-044/98-9/093
Data decyzji 1998-03-12
Numer uchwaly 46/98
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji - nowy kanał (41) w Warszawie dla Telewizji Niepokalanów; odmowa rozszerzenia koncesji dla Naszej Telewizji i TVN
Numer decyzji DK-096/99-10/93
Data decyzji 1999-07-28
Numer uchwaly 487/99
Typ zmiana terminu uruchomienia
Treść zmiana koncesji polegająca na dopisaniu w pkt. IX słów: Termin uruchomienia emisji programu za pomocą stacji nadawczych, do których sygnał dosyłany jest drogą satelitarną upływa z dniem 30 września 1999 roku
Numer decyzji DK-139/99-11/093
Data decyzji 1999-10-15
Numer uchwaly 649/99
Typ zmiana terminu uruchomienia
Treść Zmiana terminu uruchomienia kanałów nadawczych w: Łodzi (59), Krakowie (25) oraz w Opolu (47)
Numer decyzji DK-169/99-12/93
Data decyzji 1999-12-10
Numer uchwaly 487/99
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji - stacja satelitarna
Numer decyzji DK-146/2000
Data decyzji 2000-06-21
Numer uchwaly 211/2000
Typ odmowa przesunięcia terminu rozpoczęcia nadawania
Treść Odmowa przesunięcie terminu rozpoczęcia nadawania programu ze stacji nadawczych w lokalizacji:Opole, Kraów, Łódź
Numer decyzji Postanowienie 061/2001
Data decyzji 2001-03-19
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie na wniosek strony postepowania w sprawie wniosku z dnia 10 stycznia 2001 w sprawie zmiany nazwy programu
Numer decyzji DK-051/2001-13/93
Data decyzji 2001-03-20
Numer uchwaly 528/2000
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej w Opolu (kanał 47) wraz ze zmianami technicznymi
Numer decyzji DK-074/2001
Data decyzji 2001-04-06
Numer uchwaly 091/2001
Typ odmowa zmian
Treść odmowa dokonania zmiany koncesji na rozpowszechnienie programu telewizyjnego pod nazwą "Telewizja NIEPOKALANÓW" polegająca na zwiększeniu limitu reklam z 2% do 15% dziennego czasu nadawania programu
Numer decyzji DK-119/2001-14/93
Data decyzji 2001-06-13
Numer uchwaly 177/2001
Typ zmiany dotyczące reklamy
Treść Rozszerzenie czasu reklamowego do 15% dziennego czasu nadawania programu; reklamy nadawane łącznie z telesprzedażą nie mogą zajmować więcej niż 20% dziennego czasu nadawania programu
Numer decyzji DK-129/2001-15/93
Data decyzji 2001-06-27
Numer uchwaly 036/2001
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej w Gorlicach (kanał 36)
Numer decyzji DK-154/2001
Data decyzji 2001-07-31
Numer uchwaly 446/2001
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie zmiany nazwy programu, wszczętego na podstawie wniosku z dnia 10 stycznia 2001 roku
Numer decyzji DK-155/2001-16/93
Data decyzji 2001-07-31
Numer uchwaly 447/2001
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z nazwy "Telewizja Niepokalanów" na nazwę: "Telewizja Niepokalanów PULS"
Numer decyzji DK-207/2001
Data decyzji 2001-11-19
Numer uchwaly 508/2001
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji nr DK-156/2001-6/235 z dnia 2 sierpnia 2001 (dot. rozszerzenie koncesji o stację w Wałbrzychu - kanał 56)
Numer decyzji DK-208/2001
Data decyzji 2001-11-19
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji nr DK-158/2001-7/235 z dnia 2 sierpnia 2001 r (dot.odmowa rozszerzenia koncesji o stację nadawczą w Szczecinie - kanał 36)
Numer decyzji DK-011/2002-17/93
Data decyzji 2002-01-21
Numer uchwaly 158/2001
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Krakowie (kanał 25)
Numer decyzji DK-020/2002
Data decyzji 2002-02-05
Numer uchwaly 018/2002
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DK-232/2001-8/235 z dnia 4 grudnia 2001 (dot. odmowy rozszerzenia koncesji o stację nadawczą w Suwałkach - kanał 41); odmowa wstrzymania wykonania decyzji DK-232/2001-8/235
Numer decyzji DK-042/2002-18/093
Data decyzji 2002-03-01
Numer uchwaly 560/2001
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Częstochowie (kanał 29)
Numer decyzji DK-065/2002
Data decyzji 2002-03-20
Numer uchwaly 017/2002
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji nr DK-234/2001-7/236 z dnia 5 grudnia 2001; odmówić wstrzymania wykonania ww. decyzji
Numer decyzji DK-214/2003
Data decyzji 2003-09-01
Numer uchwaly 332/2003
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie, na wniosek strony, postępowania w sprawie przyznania prawa do rozpowszechniania programu za pomocą dodatkowego transpondera na satelicie ASTRA 1E
Numer decyzji DK-239/2003-19/93
Data decyzji 2003-09-25
Numer uchwaly 559/2002
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Bielsku-Białej (kanał 27)
Numer decyzji DK-245/2003
Data decyzji 2003-10-13
Numer uchwaly 458/2003
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-026/2003-11/235 z dnia 10.02.2003 (rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Białymstoku na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą TVN )
Numer decyzji DK-247/2003-20/93
Data decyzji 2003-10-14
Numer uchwaly 331/2003
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana wykorzystywanego satelity z ASTRY 1E na EUTELSAT HOT BIRD 3
Numer decyzji DK-264/2003
Data decyzji 2003-11-12
Numer uchwaly 509/2003
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-244/2003-12/235 z dnia 13.10.2003 roku (dot. odmowy rozszerzenia koncesji o stację nadawczą w Suwałkach - kanał 41)
Numer decyzji DK-314/2003-21/93
Data decyzji 2003-12-18
Numer uchwaly 359/2003
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczych w Łodzi (kanał 59), Gorlicach (kanał 36), Opolu (kanał 47)
Numer decyzji DK-128/2004-22/93
Data decyzji 2004-06-16
Numer uchwaly 568/2003
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji z obiektu Kraków Krzemionki na obiekt Kraków Chorągwica (kanał 25)
Numer decyzji DK-171/2004
Data decyzji 2004-09-03
Numer uchwaly 403/2004
Typ umorzenie postępowania o rozszerzenie koncesji
Treść umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku 082/2001 w sprawie rozszerzenia koncesji o kanał nr 27 w Rzeszowie
Numer decyzji DK-176/2004
Data decyzji 2004-09-14
Numer uchwaly 415/2004
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku 002/2004 dotyczącego rozszerzenia koncesji 093/94-T o kanał telewizyjny nr 40 ze stacji nadawczej w Szczecinie

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie