Barbara Turowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu KRRiT, (fot. KRRiT)

Ochrona małoletnich w Internecie – Kodeks dobrych praktyk

13.10.2014
13 października 2014 r. na ręce Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został przekazany „Kodeks dobrych praktyk VoD w zakresie ochrony małoletnich”. Pod dokumentem podpisuje się w pierwszej kolejności sześciu dostawców usług na żądanie, którzy zobowiązują się do stosowania skutecznych zabezpieczeń technicznych, chroniących małoletnich przed dostępem do szkodliwych dla nich treści. Kodeks we współpracy z KRRiT przygotował Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wypełniając ustawowy obowiązek inicjowania i wspierania samoregulacji, brała aktywny udział w konsultacjach związanych z tworzeniem Kodeksu i z zadowoleniem przyjęła dokument podpisywany przez największe podmioty z branży VoD w Polsce m.in. Cyfrowy Polsat, Grupę Onet, Grupę Wirtualna Polska, Iplex, Cineman, Ipla.

W ten sposób, Kodeks obejmie zdecydowaną większość polskich serwisów VoD, ponieważ udział wymienionych podmiotów  w rynku szacuje się na ponad 80 proc.

Porozumienie nadawców powstało w związku z wejściem w życie 28 lutego 2013 roku art. 47e ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który nakłada na nadawców VoD obowiązek stosowania zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków mających na celu ochronę małoletnich przed treściami dla nich szkodliwymi.

Dokument powstał zgodnie z zaleceniami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE, w myśl których należy podjąć odpowiednie środki zapewniające skuteczną ochronę przed dostępem małoletnich do treści zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi przy zachowaniu podstawowego prawa do wolności słowa.

- Działania związane z ochroną małoletnich przed treściami mogącymi mieć negatywny wpływ na ich rozwój to jedno z najistotniejszych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wspólne wypracowanie przez podmioty dostarczające usługi na żądanie zabezpieczeń technicznych służących ochronie małoletnich przed dostępem do audycji lub innych przekazów zagrażających ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc to bardzo cenna inicjatywa – podkreślił Jan Dworak, Przewodniczący KRRiT.

Zgodnie z podpisanym dokumentem publiczne udostępnianie usługi na żądanie, w ramach której dostępne w katalogu treści są nieodpowiednie dla nieletnich odbiorców może odbywać się tylko i wyłącznie przy zastosowaniu zabezpieczeń technicznych, skutecznie weryfikujących pełnoletność odbiorcy.

Dostawcy VoD posiadają swobodę w  tworzeniu swojego systemu zabezpieczeń. Do proponowanych rozwiązań należy weryfikacja pełnoletności przy pomocy danych z karty kredytowej lub poprzez uiszczenie opłaty przy pierwszej próbie dostępu do nieodpowiednich treści (na przykład za pomocą karty kredytowej, przelewu). W miarę możliwości technicznych dostawcy mogą również dobrowolnie ustawić tzw. tryb bezpieczny polegający na filtrowaniu nieodpowiednich treści, którego dezaktywacja będzie możliwa dopiero po weryfikacji pełnoletności widza. Powinna ona następować po wpisaniu np. kodu PIN (ciąg znaków alfanumerycznych) lub innego równoważnego rozwiązania.

- Cieszymy się, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obdarzyła naszą organizację i środowisko zaufaniem i że mogliśmy dołożyć naszą cegiełkę do idei promowania ochrony osób małoletnich w internecie. Inicjatywa spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem praktycznie wszystkich podmiotów, posiadających w swojej ofercie materiały video online. Kodeks jest idealnym przykładem na to, że wiele kluczowych wyzwań może być rozwiązywanych przez zainteresowane podmioty w drodze samoregulacji – powiedział Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska.

„Kodeks dobrych praktyk VoD w zakresie ochrony małoletnich” powstał w celu zapewnienia skutecznej ochrony małoletnich przed szkodliwymi dla nich treściami, uwzględnia możliwości techniczne i stopień szkodliwości audycji lub innych przekazów dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz specyfikę audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Został stworzony w sposób zapewniający skuteczne egzekwowanie zapisów w nim zawartych.

Dokument jest dostępny na stronie www.iab.org.pl

***
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od  2013 r. prowadzi monitoringi dostawców treści: oferty programowej dla małoletnich odbiorców Internetu, kontroli rodzicielskiej oraz szacowanej skali pirackiej oferty VoD zawierającej pornografię, zarejestrowanej lub hostingowanej w Polsce.

KRRiT prowadzi również działania edukacyjne w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży w Internecie: jest inicjatorem oraz aktywnym uczestnikiem konferencji poświęconych tej tematyce, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pedagogami, środowiskiem uniwersyteckim. Wspiera
i konsultuje inicjatywy samoregulacji w zakresie opracowywania systemu skutecznych zabezpieczeń w audycjach mogących zagrażać rozwojowi małoletnich.
 

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie