KRRiT skutecznie ogranicza pornografię w sieci

22.06.2015
Podczas konferencji „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii” Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła wyniki prac zmierzających do skutecznej ochrony małoletnich przed treściami pornograficznymi. Konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, odbyła się 22 czerwca w Sejmie.
znak krrit
W marcu 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada nowe obowiązki na podmioty dostarczające audowizualne usługi medialne na żądanie. Zgodnie z artykułem 47e ust. 1 ustawy nadawca VoD ma obowiązek stosowania zabezpieczeń technicznych lub innych odpowiednich środków mających na celu ochronę małoletnich przed treściami dla nich szkodliwymi.

W ramach delegacji ustawowej, jesienią 2014 roku KRRiT rozpoczęła monitoring dostawców internetowych serwisów pornograficznych, którzy mają swoją siedzibę w Polsce lub korzystają z serwerów zlokalizowanych w naszym kraju. Celem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji było zidentyfikowanie dostawców, poinformowanie ich o obowiązujących w Polsce przepisach prawa dotyczących udostępniania treści pornograficznych i skłonienie do udostępniania tych treści z zablokowanym technicznie dostępem niepełnoletnich odbiorców.

Monitoring objął 2 489 domen zawierających pornografię, z których po weryfikacji 635 (25 proc.) okazało się domenami posiadającymi adres IP przypisany do terytorium Polski lub zarejestrowanymi przez polską firmę lub organizację, mającą siedzibę w Polsce.

Oferta 193 serwisów została uznana za audiowizualne usługi na żądanie (VoD), w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji, a tym samym podlegająca przepisom ustawy. Strony te były udostępniane przez 47 podmiotów.

Żaden z badanych 193 serwisów VoD nie stosował skutecznych zabezpieczeń weryfikujących pełnoletniość użytkownika.

Za skuteczne zabezpieczenie, zgodnie z podpisanym w ubiegłym roku przez dostawców usług na żądanie „Kodeksem dobrych praktyk w zakresie ochrony małoletnich”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznaje przede wszystkim weryfikację pełnoletności przy pomocy danych z karty kredytowej lub poprzez uiszczenie opłaty przy pierwszej próbie dostępu (na przykład za pomocą karty kredytowej, przelewu). W miarę możliwości technicznych dostawcy mogą również dobrowolnie ustawić tzw. tryb bezpieczny polegający na filtrowaniu nieodpowiednich treści, którego dezaktywacja będzie możliwa dopiero po weryfikacji pełnoletności widza. Powinna ona następować po wpisaniu np. kodu PIN (ciąg znaków alfanumerycznych) lub innego równoważnego rozwiązania.

W 121 przypadkach serwisów udostępniających treści pornograficzne, przed wejściem na stronę udostępniano tablicę informującą o pornograficznym charakterze witryny, wraz z  zapytaniem o pełnoletniość użytkownika.Taka informacja i weryfikacja wieku nie jest w ocenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skuteczną ochroną przed dostępem małoletnich do treści zagrażających ich rozwojowi.

Monitoring potwierdził i udokumentował udostępnianie oraz promowanie filmów pornograficznych  przez niektórych dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie w sposób umożliwiający dostęp do nich małoletnim. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ocenił, że zgodnie z Kodeksem karnym mogło dojść do popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 200 §3 i §5 K.k), i złożył doniesienie do prokuratury.  

Jednocześnie Przewodniczący KRRiT wezwał podmioty będące abonentami, rejestratorami lub kontaktem technicznym przedmiotowych stron do zaniechania działań naruszających przepisy ustawy o radiofonii i telewizji, tj. udostępniania treści zagrażających rozwojowi małoletnich bez zabezpieczeń technicznych( art. 47c pkt.1).

Po interwencji Przewodniczącego KRRiT 39 serwisów zaprzestało swojej działalności. Ponowna kontrola wykazała również znacząco większy odsetek stron (79 proc.), na których umieszczono tablicę ostrzegającą przed pornograficznym charakterem udostępnianych treści. Dostawcy ci zostali poinformowani o nieskutecznym charakterze takich rozwiązań.

Na dostawców audiowizualnych usług video na żądanie, którzy pomimo wezwania Przewodniczącego KRRiT nie wprowadzą skutecznych zabezpieczeń technicznych, zgodnie z przepisem art. 53 c ust. 1 ustawy, zostanie nałożona kara w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W najbliższym czasie KRRiT przeprowadzi kolejne monitoringi weryfikujące działania podjęte przez dostawców.

KRRiT prowadzi stałe działania edukacyjne w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży w Internecie: jest inicjatorem oraz aktywnym uczestnikiem konferencji poświęconych tej tematyce, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pedagogami i środowiskiem naukowym.

Ochrona małoletnich przed treściami pornograficznymi w Internecie
 
 

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie