Irlandzki organ regulacyjny wspiera niezależne rozgłośnie radiowe

Tagi: covid-19
09.06.2020
Irlandzki organ regulacyjny BAI podzielił 2,5 mln EUR między niezależne komercyjne rozgłośnie radiowe, które działają na rzecz wspierania świadomości społecznej w czasie epidemii COVID-19.
Inicjatywa została ogłoszona w ramach BAI Sound & Vision 4 Scheme, na wniosek Ministra Łączności, Działań Klimatycznych i Środowiska. Dofinansowanie wynosiło od 40 tys. do 95 tys. EUR. 

Wszystkie 32 wnioski, które wpłynęły do irlandzkiego regulatora zostały ocenione pozytywnie. Zgodnie z kryteriami Funduszu COVID-19 badano ich wartość publiczną, wykonalność, stosunek jakości do ceny oraz doświadczenie wnioskodawcy.

Radio nadal stanowi kluczowe źródło informacji dla mieszkańców Irlandii. Cel tej rundy dofinansowania był dwojaki: po pierwsze zwiększenie świadomości i zrozumienia COVID-19, a po drugie wspieranie zrównoważonego charakteru niezależnego komercyjnego sektora nadawczego.  Poziom nadesłanych wniosków był wysoki i pokazał zróżnicowane i innowacyjne podejście do treści projektu. Dofinansowanie […] ułatwi bardziej ustrukturyzowane i zaplanowane podejście do pandemii, w tym świadome i skuteczne zaangażowanie lokalnych grup społecznych reprezentujących szeroki zakres wiedzy specjalistycznej w dziedzinie zdrowia, socjologii, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Będzie także przyczyniać się do tworzenia treści interaktywnych, angażujących i zapewniających szeroki zasięg społeczny, co w innym przypadku nie byłyby możliwe - powiedział Michael O’Keeffe, dyrektor wykonawczy BAI.

W odpowiedzi na kolejny wniosek ministra, w miesiącach letnich, zostanie przeprowadzony dodatkowy konkurs w ramach Sound&Vision Scheme adresowany do rozgłośni społecznościowych, działających na zasadach non-profit, a następnie kolejna runda, obejmująca wszystkie rozgłośnie, również radio publiczne RTÉ.

Oprócz przyznania środków z funduszu, BAI zgodziła się również, na wniosek ministra, na zniesienie przez pierwsze sześć miesięcy 2020 r. opłat wnoszonych przez niezależny sektor radiowy. Po zakończeniu procesu organ regulacyjny oceni wpływ podjętych działań na niezależne stacje radiowe, a ocenę przedstawi ministrowi.

Źródło: BAI.ie, 03.06, BAI allocates €2.5m to 32 independent commercial radio stations under Sound & Vision COVID-19 initiative

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie