Francuska komisja ds. ochrony danych osobowych ocenia aplikację mobilną „Stop Covid”

Tagi: covid-19
18.05.2020
Coraz więcej państw, prowadząc walkę z pandemią, dostrzega w swoich działaniach kluczowe znaczenie wykorzystania technologii cyfrowych, a w szczególności aplikacji mobilnych.
Dostrzegając zalety wykorzystania technologii cyfrowych w walce z pandemią, państwa członkowskie określają  własne ramy rozwijania, wdrażania i stosowania takich aplikacji.

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - francuski niezależny organ administracyjny, który działa na mocy  francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych pozytywnie ocenił przedstawioną przez rząd aplikację mobilną „Stop Covid”. Jednocześnie zgłosił do niej kilka uwag.

Korzystanie z aplikacji jest z założenia dobrowolne. Dla CNIL oznacza to, że nie będzie negatywnych konsekwencji dla osób, które z niej nie skorzystają, w szczególności w dostępie do testów i opieki zdrowotnej, ale również, w przypadku zniesienia ograniczeń, w dostępie do niektórych usług np. transportu publicznego. CNIL stwierdza ponadto, że aplikacja respektuje koncepcję ochrony danych w fazie projektowania  (data protection by design), ponieważ wykorzystuje pseudonimy, co ma  utrudnić wyszukanie list osób zakażonych.

Analiza protokołu technicznego przeprowadzona przez CNIL potwierdza, że aplikacja będzie przetwarzała dane osobowe i podlegała RODO. Komisja zwraca też uwagę na szczególne zagrożenia, związane z opracowaniem aplikacji śledzenia, która rejestruje kontakty konkretnej osoby przez pewien okres czasu.

Komisja uważa, że aplikacja może zostać uruchomiona, zgodnie z RODO, jeżeli jej przydatność w zarządzaniu kryzysowym zostanie dostatecznie udowodniona, i jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia. W szczególności wykorzystanie i przechowywanie  danych musi być tymczasowe.  Dlatego też CNIL zaleca, aby wpływ systemu na sytuację zdrowotną był regularnie badany i dokumentowany, aby pomóc władzom publicznym w podjęciu decyzji o jego utrzymaniu.

W swojej opinii CNIL zaznacza, że stosowanie systemów ustalania kontaktów zakaźnych musi stanowić część globalnej strategii zdrowotnej i wzywa w tym względzie do szczególnej czujności wobec pokusy "rozwiązania technologicznego". Podkreśla, że skuteczność systemu będzie zależeć w szczególności dostępności w sklepach z aplikacjami (Appstore, Playstore itp.) i powszechnego przyjęcia przez społeczeństwo.

Jeżeli wykorzystanie systemu zostanie przyjęte w następstwie debaty parlamentarnej, CNIL wyda zalecenia dotyczące architektury i bezpieczeństwa aplikacji. Podkreśla, że wszystkie te środki ostrożności i gwarancje mogą przyczynić się do zwiększenia zaufania publicznego do systemu, co jest niezbędnym elementem powodzenia i maksymalizacji użyteczności.

Komisja uważa także, że stosowanie dobrowolnego systemu monitorowania kontaktów w celu zarządzania obecnym kryzysem zdrowotnym powinno mieć wyraźną podstawę prawną opartą na  prawie krajowym i wzywa rząd do konsultacji  takiego projektu.

W kontekście powyższych informacji CNIL  podkreśla w szczególności potrzebę dostarczania informacji zrozumiałych dla jak największej liczby osób, przy użyciu jasnego i prostego języka.   Komisja przypomina, że sytuacje takie jak obecna epidemia COVID-19 nie zawieszają ani nie ograniczają zasadniczo możliwości korzystania przez osoby, których dane dotyczą, z przysługujących im praw w odniesieniu do ich danych osobowych zgodnie z przepisami art. 12-22 RODO. 


Źródło:

https://www.cnil.fr/en/publication-cnils-opinion-stopcovid-mobile-application-project

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_of_april_24_2020_delivering_an_opinion_on_a_proposed_mobile_application_called_stopcovid.pdf

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie