Ocena realizacji obowiązku wynikającego z art. 43 ust. 1 ustawy o rtv


Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 roku, nr 43, poz. 226 z późn. zm.), Przewodniczący KRRiT przeprowadził ocenę realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zgodnie z art. 43. ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, przeprowadza ocenę realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

Kieruje się przy tym interesem społecznym w zakresie dostarczania informacji, udostępniania dóbr kultury i sztuki, ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki i upowszechniania edukacji obywatelskiej.

Zakres oceny

Art. 43. ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji wskazuje, że operator rozprowadzający program, z wyłączeniem podmiotu rozprowadzającego program w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie, jest obowiązany do rozprowadzania programów "Telewizja Polska I", "Telewizja Polska II" i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez Telewizję Polską S.A. oraz programów rozpowszechnianych w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, na podstawie koncesji na rozpowszechnianie tych programów w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną przez Telewizję Polsat S.A., TVN S.A., Polskie Media S.A., Telewizję Puls Sp. z o.o.

W przypadku operatora rozprowadzającego programy w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego dotyczy regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami: 

Ocena realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (ocena przeprowadzona w 2019 r.)

Ocena realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (ocena przeprowadzona w 2017 r.)

Ocena realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (ocena przeprowadzona w 2015 r.)

Ocena realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (ocena przeprowadzona w 2013 r.)

Ocena realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji” (ocena przeprowadzona w 2011 r.)
 

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie