Formularze stosowane w postępowaniach koncesyjnych

W dniu 6 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 604 (obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych. Integralną częścią rozporządzenia są załączniki zawierające wzory formularzy, na jakich należy składać wnioski o udzielenie lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. Nowelizacja rozporządzenia objęła również wzory formularzy nr 1, 5, 5a, 6, 7, 10, 11, 12.
 

FORMULARZE STOSOWANE W POSTĘPOWANIACH KONCESYJNYCH

Od 21 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe formularze nr 1, 5, 5a, 6, 7, 10, 11, 12

 

Lp.

Rodzaje postępowań koncesyjnych

Formularz/-e

w pdf

Formularz/-e

w xls

Formularze do postepowań

1.

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy

1
2
5
7

1
2
5
7

2.

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T;

1
2
5
7a

1
2
5
7a


3.
 

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+
 

1
2
5a

1
2
5a

4.

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą satelitarną;

1
2
5
8

1
2
5
8

5.

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego (sieci TVK)

1
2
6
9

1
2
6
9

6.

Postępowanie w sprawie zmiany koncesji polegającej na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób analogowy o kolejną stację nadawczą

7
10

7
10

7.

Postępowanie w sprawie zmiany koncesji polegającej na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T

7a
10

7a
10


8.

Postępowanie w sprawie zmiany koncesji polegającej na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+ lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DAB+

12

12

9.

Postępowanie w sprawie zmiany koncesji polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną

11

11

Wnioski o udzielenie lub zmianę koncesji można składać także drogą elektroniczną za pomocą skrzynki ePUAP:

Pismo do podmiotu publicznego poprzez skrzynkę EPUAP


Druki formularzy można uzyskać w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9 (w dni robocze w godzinach 10.00 - 15.00) lub pobrać ze strony internetowej KRRiT (tabela powyżej).

W sprawach wniosków koncesyjnych, informacji udziela Departament Regulacji:

·   programy naziemne:                                                   22 597 30 89

·   programy satelitarne:                                                  22 597 31 85

·   programy w sieciach telekomunikacyjnych:           22 597 30 98

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie